Hopeaharju-logo  - Osa HoviKoti-ryhmää

Tekstin koko

A- | A+

Henkilöstö

Hopeaharjun Palvelukodissa on moniammatillinen henkilöstörakenne. Meillä jokaisen erityisosaaminen antaa parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen. Hopeaharjun Palvelukodissa voi opiskella ammattiin oppisopimuksella. Myös eri alojen opiskelijoita on palvelukodissa työssä oppimisjaksolla ja suorittamassa näyttöjä.

Henkilöstöömme kuuluu:

  • sairaanhoitajia
  • geronomi
  • lähihoitajia
  • hoiva-avustaja
  • laitoshuoltaja
  • suurtalousesimies

Henkilöstön ammattitaitoa ylläpidetään säännöllisillä koulutuksilla ja työnohjauksella. Arvostamme yhteistyö- ja ratkaisutaitoja. Kannustamme muutoshalukkuuteen ja henkilökohtaiseen uudistumiseen. Meille on tärkeää asiakaskeskeisyys, suunnitelmallinen ja  itsenäinen työote.