Laatupolitiikka

Laatupolitiikka luo yhteisen perustan laatutyölle HoviKoti-ryhmän palvelutoiminnoissa.

Laatupolitiikassamme on kuusi peruselementtiä:

  • Lähtökohtana ovat asiakkaiden tarpeet ja odotukset, joiden täyttäminen on menestymisemme edellytys.
  • Noudatamme toiminnassamme eettisiä periaatteita,​ voimassa olevia sääntöjä sekä HoviKoti-ryhmän arvoja.
  • Laadun tekevät ihmiset. Siksi toimintamme perusedellytyksenä on osaava ja motivoitunut henkilökunta.
  • HoviKoti-ryhmässä näemme laadun kokonaisvaltaisena, kaikkea toimintaa koskevana.
  • Seuraamme ja mittaamme toiminnan laatua sekä sitoudumme toiminnan jatkuvaan kehittämiseen.
  • Sitoudumme laatupolitiikan mukaiseen työskentelyyn ja odotamme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme.

Laatu on yhteinen asiamme ja tärkeä menestystekijämme, jolla varmistamme asiakkaidemme tyytyväisyyden toimintaamme. HoviKodin laatupolitiikka on sitoumus asiakkaillemme ja muille sidosryhmillemme.

Laatupolitiikan siirtäminen osaksi käytäntöä ja jokapäiväistä työtämme on jatkuva laatujohtamisen haaste. Sen onnistumisen edellytys on kaikkien, sekä johdon että henkilöstön, sitoutuminen.

HoviKodille on myönnetty ISO 9001 laatusertifikaatti

Laatusertikaatit

HoviKoti-ryhmän laatujärjestelmälle on myönnetty ISO 9001:2015 sertifikaatti.

Sertifikaatti edellyttää, että laatujärjestelmää ylläpidetään ja päivitetään aktiivisesti. Vuosittain toistuvilla ulkopuolisilla auditoinneilla varmistetaan toiminnan säilyminen standardin vaatimusten mukaisena ja laatujärjestelmän jatkuva edelleen kehittäminen.