Laatu hoivapalveluissa – korkeaa ja tasaista

Laatupolitiikka luo yhteisen perustan laatutyölle koko HoviKoti-ryhmän palvelutoiminnoissa. Se sekä kirittää hoivapalveluyksiköitä yhä tasalaatuisempaan palveluun. Parhaita käytäntöjä jaetaan rakentavassa hengessä, joka mahdollistaa oppimisen muilta. Jaamme avoimesti ja konstailematta sekä hyvät käytännöt kuin nekin toimintamallit, joita ei kannata kokeilla toista kertaa. Tämä onnistuu siksi, että toimimme luottamuksen ilmapiirissä.

Laatupolitiikassamme on kuusi peruselementtiä:

  • Lähtökohtana ovat aina ensisijaisesti asiakkaiden tarpeet ja odotukset, joiden täyttäminen on menestymisemme edellytys. Meillä se ei ole sanahelinää, vaan täyttä totta. Tule vaikka tutustumaan.
  • Noudatamme toiminnassamme eettisiä periaatteita,​ voimassa olevia sääntöjä sekä HoviKoti-ryhmän arvoja. Yhteiskunnallisen perheyrityksen arvopohja on vahva ja se näkyy päätöksenteossamme, jossa korostuu merkityksellisyys ja paikallinen yhteiskuntavastuu. 
  • Laadun tekevät kentällä työskentelevät ihmiset. Siksi toimintamme perusedellytyksenä on osaava ja motivoitunut henkilökunta. Meillä ei olla turhantärkeitä vaan tekemisessä on pilkettä silmäkulmassa.
  • HoviKoti-ryhmässä näemme laadun kokonaisvaltaisena, kaikkea toimintaa koskevana. Vahvuutenamme ovat ripeät suunnanmuutokset tarvittaessa vahvojen kumppaneiden tukemana.
  • Seuraamme ja mittaamme toiminnan laatua sekä sitoudumme toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Ketterät, korjaavat liikkeet ovat meille helppoja, sillä olemme pieni ja nopealiikkeinen organisaatio.
  • Sitoudumme laatupolitiikan mukaiseen työskentelyyn ja odotamme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme. Ryhmässämme kaikki korret kerätään yhteiseen kekoon.

Laatu on yhteinen asiamme ja tärkeä menestystekijämme, jolla varmistamme asiakkaidemme tyytyväisyyden toimintaamme. HoviKodin laatupolitiikka on sitoumus asiakkaillemme ja muille tärkeille sidosryhmillemme ja kumppaneillemme.

Laatupolitiikan siirtäminen osaksi käytäntöä ja jokapäiväistä työtämme on jatkuva laatujohtamisen haaste. Sen onnistumisen edellytys on kaikkien, sekä johdon että henkilöstön, sitoutuminen. Sekä kotimaassa että ulkomailla.

HoviKodille on myönnetty ISO 9001 laatusertifikaatti

Laatusertikaatit

HoviKoti-ryhmän laatujärjestelmälle on myönnetty ISO 9001:2015 sertifikaatti Kiwa – Inspectan toimesta.

Saatu sertifikaatti edellyttää, että laatujärjestelmää ylläpidetään ja päivitetään aktiivisesti. Vuosittain toistuvilla ulkopuolisten toteuttamilla auditoinneilla varmistetaan toiminnan säilyminen ISO9001-standardin vaatimusten mukaisena.