Innostavaa yhteistyötä korkeakoulujen ja HoviKodin kanssa

Innostavaa yhteistyötä korkeakoulujen ja HoviKodin kanssa

Innostavaa yhteistyötä korkeakoulujen ja HoviKodin kanssa Singaporessa

HoviKoti oli aiemmasta yhteistyötä tuttu ja luotettava kumppani, joten innostuimme ajatuksesta lähteä yhdessä kehittämään ikääntyneiden hoivaa Singaporessa ja Suomessa. HoviKoti tarjosi siihen käytännön toimintaympäristön sekä myös tukea, osaamista ja verkostoja, jotka olivat meille kullan arvoisia asioita lähdettäessä tekemään yhteistyötä uusien kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Singaporelaisten vieraanvaraisuus ja kiinnostus meitä kohtaan näyttäytyi hyvin suunniteltuna ohjelmana ja monina mielenkiintoisina vierailukohteina.

Singaporen ikääntyvä väestö

Singapore on ikääntyvä yhteiskunta kuten Suomikin. Eliniän odote on noussut samalla kun syntyvyys on laskenut. On arvioitu, että vuoteen 2035 mennessä 32 % singaporelaisista on yli 65-vuotiaita. Tämä väestörakenteen muutos vaikuttaa koko yhteiskuntaan, kun vähentyvä työvoima pyrkii tukemaan ikääntyvää väestöä. Singaporen hallituksen tavoitteena onkin vanhusten elämänlaadun parantaminen, vaikka ikääntyvä väestö aiheuttaa haasteita terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen nouseviin kustannuksiin. Vanhusten määrän lisääntyessä myös tarve ikääntyneiden päivähoito- ja hoivapalveluihin on kasvanut. Vuonna 2018 Singaporessa oli 78 vanhusten toimintakeskusta, ja määrä oli lähes kaksinkertaistunut verrattuna vuoteen 2011.

MANPIT-projekti yhteistyössä HoviKodin kanssa

Metropolia ammattikorkeakoulu koordinoi Opetushallituksen Aasia-ohjelman rahoittamaa projektia ”MANPIT, Metropolia and NP Innovate Together”, jossa partnereina Singaporessa ovat Ngee Ann Polytechnic varsinaisena partnerina ja sekä HoviKoti ulkoisena jäsenenä. Projektin tavoitteena on edistää yhteistyötä Singaporen kumppaneiden kanssa, yhteistyö innovaatio-opinnoissa, opiskelijavaihdot sekä kulttuurinen vuorovaikutus. Innovaatioprojekteissa luodaan uusia tuotteita tai palveluita, jotka liittyvät iäkkäiden hoivaan ja hoitotyöhön. Singaporessa innovaatioprojektiopinnoissa tuetaan erityisesti kaupallistettavia ja teknologisia innovaatioita. Projektin tavoitteena on myös iäkkäiden hoitotyöhön liittyvä yhteistyö, korkeakoulujen kansainvälistymisen edistäminen ja opiskelijoiden ja opettajien kulttuurisen osaamisen lisääminen. 

Seminaari Horse Cityssä

Meillä oli ilo tutustua Singaporen vanhusten palvelujärjestelmään ja saimme vierailla HoviKlubi-päivätoimintakeskuksessa, jossa järjestimme kumppaneidemme kanssa seminaariin 12.11.2019. Aloitimme seminaari-iltapäivämme tutustumalla Green Care ajatteluun, ja kiertelimme alueella (wellness trail). Tutustuimme päiväkeskuksen suomalaisiin tuotteisiin, jotka olivat tarkoitettu erityisesti iäkkäille henkilöille tai henkilöille, joilla on muistisairaus. HoviKlubin tavoitteena on aktivoida ja kuntouttaa asiakkaita, jotta heidän toimintakykynsä säilyisi mahdollisimman pitkään. Suomen Singaporen suurlähettiläs Antti Vänskä toi tilaisuuden alussa Suomen tervehdyksen osallistujille. Varsinaisessa seminaarissa kuulimme toimitusjohtaja Jussi Peltosen esityksen yhteneväisyyksistä ja eroavaisuuksista vanhustenhoidossa Suomessa ja Singaporessa. Metropolian lehtorit pitivät esityksen, minkälaista on ikääntyä Suomessa, millainen on Suomen palvelujärjestelmä ja mitkä ovat keskeiset ikääntymiseen liittyvät valtakunnalliset kehittämisen painopistealueet tällä hetkellä. Seminaariin osallistui myös lukuisia opettajia ja opiskelijoita Ngee Ann`sta. 

Mitä opimme?

Opettajavaihtomme aikana Singaporessa tutustuimme HoviKlubin lisäksi useisiin vanhuksille ja vammaisille suunnattuihin palveluihin, kuten Dignity Kitchen (”ihmisarvon keittiö”), yritykseen joka kouluttaa ja työllistää eri tavoin rajoitteisia henkilöitä. Vierailimme myös Enabling Village`ssa (”aktivoiva kylä”), yhteisökylässä joka oli tarkoitettu palvelemaan kaikkia, sekä vammaisia että ei-vammaisia. Vierailun aikana opimme paljon aasialaisesta kulttuurista, perhearvoista sekä vapaaehtoisuuden merkityksestä. Opimme myös siitä, miten hienosti muistisairaat henkilöt on huomioitu terveydenhuollossa ja miten hyvin rakennetussa ympäristössä oli huomioitu näiden ihmisten tarpeet. Suomessa palveluasumisessa kodinomaisuus on huomioitu hyvin, ja tätä kohti myös Singaporessa oltiin menossa. Omaishoitajien rooli on Suomessa tunnustettu ja tärkeä osa hoivaa. Singaporessa hoivan apuna näkyi käytettävän paljon yksityisesti palkattuja avustajia. Oli palkitsevaa ja avartavaa käydä tutustumassa vieraaseen kulttuuriin ja peilata omia ja heidän käytäntöjään toisiinsa. Kokemusten vaihto mahdollisti hyvien toimintatapojen jakamisen ja toiselta oppimisen, mikä jatkuu edelleen. Seuraavaksi on singaporelaisten vuoro tutustua Suomeen.

Aija Ahokas, KM & Hannele Hokkanen, TtM & Carita Kokkala, TtM
Kirjoittajat ovat Metropolia ammattikorkeakoulun lehtoreita