logovillailo  - Osa HoviKoti-ryhmää

Tekstin koko

A- | A+

Asiakkaalle

Laajennetussa kotipalvelussamme asiakkaat asuvat omissa asunnoissaan Heinolan Valolinnassa. Asuntoihin voi muuttaa vuokralle jokainen vuokra-asuntoa tarvitseva. Asunnot mahdollistavat laajan mahdollisuuden turvallisiin kotipalveluihin, joten asiakkainamme on mm. ikäihmisiä tai muuten jokapäiväisessä elämisessään palveluja tarvitsevia.

Laajennetussa kotipalvelussa tarjoamme kotipalvelu-, kotihoito- ja kotisairaanhoitopalveluja kotiin sovitusti, yksilöllisesti asukkaiden tarpeiden mukaan. Kotipalvelutoimistomme sijaitsee alueella ja palvelumme ovat tarpeen vaatiessa saatavilla joka päivä, ympäri vuorokauden.

Kuva1webLaadimme asiakkaalle yksilöllisen, kirjallisen kuntouttavan palvelusuunnitelman yhteistyössä asiakkaan läheisen kanssa. Asiakkaan luona käymme yksilöllisen palvelusuunnitelman mukaisesti. Meillä toimii myös ympärivuorokautinen puhelinpäivystys, josta asiakas halutessaan tavoittaa henkilökunnan.

Kotihoito- ja hoivapalveluidemme osa-alueisiin kuuluvat asiakkaiden sosiaalisista tarpeista huolehtiminen ja sairaanhoidolliset tehtävät. Autamme asiakastamme lääke- ja kodinhoidossa, asumisen tukipalveluissa, ulkoiluissa sekä asioiden hoidossa. Kauttamme saa myös ruoka- ja pyykkihuollon palvelut. Kaupassakäynnit ja muut asioinnit teemme asiakkaan tarpeiden mukaan. Palvelukokonaisuus määräytyy asiakkaan tarpeiden mukaan.