logovillailo  - Osa HoviKoti-ryhmää

Tekstin koko

A- | A+


Laatusertikaatti nyt myös Villa Ilolle

Hovi Group Oy:n toiminta on sertifioitu ensimmäisen kerran vuonna 2012. Viime vuosien aikana sertifikaatin piiriin on tullut HoviKoti-ryhmään kuuluvien Hopeaharjun Palvelukoti Oy:n, Hopeakoto Oy:n ja Sofiakylä Oy:n toiminta.

Inspecta Sertifiointi Oy suoritti syyskuussa 2017 vuosittaisen ulkoisen arvioinnin koskien Hovi Group Oy:n ISO 9001 laatujärjestelmää. Uudelleen 17.10.2017 myönnetty sertifikaatti varmentaa, että laatujärjestelmä täyttää standardin asettamat vaatimukset. Olemme HoviKoti-ryhmässä sitoutuneet laadun ja toimintojemme jatkuvaan kehittämiseen.

Villa Ilon laatujärjestelmää kehitettiin vuoden 2017 aikana ja syksyllä suoritettujen auditointien pohjalta myös Villa Ilon toiminta tuli sertifikaatin piiriin.

Laatusertikaatti