Hopeaharju-logo  - Osa HoviKoti-ryhmää

Tekstin koko

A- | A+

Tilat

Tehostettu palveluasumisyksikkö

Tehostetussa palveluasumisyksikössä asiakkaat tarvitsevat tukea, apua, ohjausta ja valvontaa ympärivuorokautisesti.

Tehostetussa palveluasumisyksikössä asuminen edellyttää, että avuntarve on runsasta. Myös turvattomuudesta ja pelkotiloista kärsivät asiakkaat sijoitetaan tehostettuun yksikköön.

Henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden.


Tuettu palveluasumisyksikkö

Tuetussa palveluasumisyksikössä kuntoutuja hallitsee jo osittain arkipäiväisiä toimintoja. Kuntoutuja selviytyy ilman jatkuvaa valvonnan tarvetta, mutta tarvitsee kuitenkin apua ja ohjausta omatoimisuuden ylläpitämiseen.

Tuetussa palveluasumisyksikössä asuminen edellyttää, että kuntoutuja kykenee noudattamaan sovittuja asioita sekä vuorokausirytmiä.

Henkilökunta käy tuetussa yksikössä säännöllisesti ja on saatavilla ympäri vuorokauden.


Palveluasumisyksikkö

Palveluasumisyksikössä kuntoutuja tarvitsee tehokasta ja pitkäaikaista kuntoutusta sekä sitoutumista omatoimisuuden ja arjen hallintataitojen harjoitteluun.

Palveluasumisyksikössä asuminen edellyttää kuntoutujalta riittävää omatoimisuutta ja arjen hallintaa. Kuntoutujan tulee hallita vuorokausirytmi, sen suunnittelu sekä osallistua erilaisiin toimintoihin muu yhteisö huomioon ottaen.

Henkilökunta on saatavilla ympäri vuorokauden. Henkilökunta käy säännöllisesti ja tarvittaessa palveluasumisyksikössä.


Tuetun asumisen yksikkö

Tuetun asumisen yksikkö on vaativin neliportaittaisessa kuntoutus mallissa. Kuntoutujan tulee hallita riittävästi arjesta selviytymisen taitoja.

Tuetun asumisen yksikössä asuminen edellyttää omatoimisuutta, vuorokausirytmin hallintaa, suunnitelmallisuutta sekä sosiaalisia taitoja.

Henkilökunta on puhelimitse saatavilla ympäri vuorokauden. Muuten jokaisen kuntoutujan tuen tarve määritellään yksilöllisesti.