HoviKoti

Tekstin koko

A- | A+

Avoimuus

Avoimuus tarkoittaa meille sitä, että toimintamme on mahdollisimman läpinäkyvää asiakkaille, omaisille, henkilöstölle sekä muille sidosryhmille. Avoimuus lisää luottamusta sekä parantaa tiedonkulkua. Avoimuuden avulla yhteiseen tavoitteeseen pääseminen on helpompaa ja todennäköisempää. ICT-järjestelmämme tukevat tiedon joustavaa ja turvallista jakamista.

Näemme sosiaalisen median yhtenä mahdollistajana avoimelle vuoropuhelulle omien sidosryhmiemme kanssa.

Meille saa tulla paikan päälle tutustumaan. Asiakkaidemme omaiset ja ystävät voivat varmistaa ja tukea meitä, että heidän läheisellään on kanssamme hyvä olla.

Oman toimintamme edelleen kehittämiseksi olemme myös tehneet palautteen antamisesta mahdollisimman helppoa. Palautteet käsitellään ja niiden pohjalta tehdään tarvittaessa muutoksia, jotka parantavat ja selkeyttävät toimintaamme. Haluamme palautteiden, sekä kiitosten että ehdotusten avulla kehittää toimintaamme.