SofiaKylä-logo  - Osa HoviKoti-ryhmää

 

Tekstin koko

A- | A+

Yhteistyökumppaneiden kertomaa

 

Kumppaneiltamme saamamme palaute
on meille ensiarvoisen tärkeää. 


14.10.2015

Sofiakylästä henkii lämmin ilmapiiri jo ulko-ovella. Avoimuus on arvo, joka kuvaa hyvin hoivakodin toimintaa. Se on osaltaan vaikuttanut siihen, että sekä asiakkaat että työntekijät kokevat ympäristönsä miellyttäväksi asua, elää ja työskennellä.

taideSofiakylässä on vahva tekemisen meininki, innostunut henkilökunta ja ennen kaikkea asialleen sydämellään omistautunut toimitusjohtaja. Asiakkaiden arvostaminen ja osallistaminen tuovat toimintaan inhimillisyyttä ja elämyksellisyyttä. Elämyksellisyys mainitaan myös yhtenä menetelmänä asiakkaiden terapiassa, osallistamisessa, teknologian hyödyntämisessä.

Mielestämme Sofiakylää johdetaan byrokraattisella organisaatiomallilla. Riitta Renard on tehokas johtaja, joka pitää lankoja käsissään, mutta osaa suhtautua henkilöstöönsä asiaankuuluvalla inhimillisyydellä ja kunnioituksella. Hän pystyy tehokkaasti delegoimaan työtehtäviä ja näin osallistamaan myös henkilökuntaansa ja antamaan heille vaikuttamisen mahdollisuuksia. Kaikki toimivat oman alansa ammattilaisina hyödyntäen omia vahvuuksiaan. Työssä jaksaminen on tärkeässä asemassa haastavassa työssä.

Uutta henkilökuntaa valitessa koulutuksen lisäksi suuri painoarvo on työntekijän persoonalla. Saman koulutuksen omaavista joku voi haastattelutilanteessa vaikuttaa ensi hetkistä alkaen "soffarilaiselta" siinä missä joku toinen puolestaan ei. Riitta työntekijöineen vaikutti meidät osaamisellaan ja aidolla halullaan kehittää hoivakotimallia inhimilliseen suuntaan.  Riitta oli mielestämme hyvä esimerkki "management"- ja "leadership" -johtajan yhdistelmästä. Hän on määrätietoinen visionääri, jolla on kyky johtaa alaisiaan innostavasti ja saada kaikki yhdessä tavoittelemaan uusia unelmia.

Pohdinta on osa opiskelijaraporttia:
Rauman OKL, Marjo Brusila - Päivi Kangassalo - Anna Salonen
"Erityiskasvatuksen organisaatiot ja työ, raportti tutustumiskohteesta"

 

 


23.8.2016

Muuten sanottakoon, että tiistain palaveri yhteisen asiakkaamme suhteen palautti kyllä uskoni laitoshoidon purun tarpeellisuuteen ihan kaikkien kohdalla!

Etenkin kun hänen kohdallaan laitoksessa ei ollut mitään olennaisesti pielessä (ja sielläkin oli pieni ryhmä, oma huone jne.) läheistenkään mielestä, niin se että elämä mennyt noin paljon eteenpäin ja avarammaksi on huikeaa!

Että suurkiitos siitä.