Soffariklubi nokia  - Osa HoviKoti-ryhmää

Tekstin koko

A- | A+

Pajat ja ryhmät

 

Lukulaari

Lukulaarissa kieli ja tarinat ovat keskeisiä. Kirjojen lukemisen ohella Soffariklubilla syntyy myös omia tarinoita, runoja ja lauluja riimitellen tai muutoin hullutellen. Tarinoiden lukemisen ja tekemisen ohella käymme viikoittain läpi lukien ja keskustellen ajankohtaisia asioita uutiskatsauksissa. Myös sanaselityspelit ovat suosittua puuhaa lukulaarissa!

Oman lisänsä lukulaariin tuovat oman kirjan päivät, joissa luetaan asiakkaiden itse valitsemiaan ja tuomiaan kirjoja. Toisinaan lukulaari sisältää myös musiikkia, esimerkiksi luodessamme omia kappaleita tai pelatessamme bumtsibum-peliä. Uutishetkien ohella lukulaari seuraa aikaa huomioimalla esim. vuodenaikateemoja ja muita merkkipäiviä.

 

Arkipaja

Arkipajassa keskitytään teemoittain erilaisiin arjenhallinnan taitoihin.

Harjoittelemme säännöllisesti kellonaikoja sekä kodinhoitoon, pyykkihuoltoon ja keittiötöihin liittyviä asioita. SoffariKlubin kahviossa työskentelee päivittäin kokkikavereita, jotka auttavat kahvilahenkilökuntaa valmistamaan myyntituotteita. Lisäksi arkipajaan sisältyy viikoittainen kaupparetki, jossa harjoitellaan ostosten tekoa, rahankäyttöä, sekä liikkumista yleisillä paikoilla. Arkipajassa harjoitellaan kohteliaita käytöstapoja sekä toisten huomioimista.

 

Digipaja

Tietokoneet ja tabletit ovat nykyään olennainen osa ihmisten arkea.

Digipajassa tutkitaan tablettien käyttömahdollisuuksia kommunikaatiovälineenä, kognitiivisten taitojen harjoittajana, itseilmaisun apuvälineenä sekä viihdyttäjänä. Pajaan kuuluu esimerkiksi still- ja videokuvausta, elokuvien katselua, digitaalista piirtämistä, musiikkia sekä erilaisia pelejä. Digipaja kehittää ja ylläpitää kielellistä ja taiteellista itseilmaisua sekä kognitiivisia ja motorisia kykyjä hauskalla ja mielenkiintoisella tavalla. Myös arkitaitoja, kuten rahalaskuja ja kellonaikoja harjoitetaan mobiilipelien avulla.

 

Kädentaitopaja

Kädentaitopajassa nautitaan luovasta ilmaisusta ja harjoitellaan erilaisia tekniikoita erilaisin välinein ja materiaalein. Samalla harjaantuvat muisti, keskittymiskyky, tarkkaavaisuus ja ongelmanratkaisukyky. Maalaamme, piirrämme, askartelemme, muovailemme, ompelemme ompelukoneella sekä neulomme. Kädentaitopajassa valmistetaan myös erilaisia myyntituotteita.

 

Liikunta

Liikuntaryhmissä harjoitellaan liikkumisen eri muotoja, rytmitajua, kehonhallintaa, sekä ennen kaikkea itseilmaisua. Samalla kunto kasvaa ja mieli virkistyy!

Käytämme paljon musiikin liikuttavaa voimaa hyödyksi tutustuessamme omiin kehoihimme. Ulkoilemme säännöllisesti ja tutustumme erilaisiin liikuntalajeihin niin sisä-, kuin ulkotiloissa. Diskon pidämme kerran kuukaudessa. Vierailemme myös erilaisissa kohteissa kokeilemassa erilaisia liikuntalajeja.

 

Musiikki

Musiikki on päivittäin läsnä ryhmissämme. Se on itseilmaisun muoto, joka saa ihmiset liikkumaan, laulamaan ja kommunikoimaan sanattomasti.

Joka päivä aamupiiri käynnistyy päivän teemaan liittyvällä kappaleella. Päivätoiminnan oma Tarinaorkesteri harjoittelee viikoittain ohjelmistoaan samalla, kun muut Soffariklubin kävijät pitävät levyraatia, kuuntelevat musiikkia tai laulavat yhteislauluja tai karaokea. Myös liikuntatuokioihin kuuluu olennaisesti musiikki.