Turvarinki-logo RGB-for-joomla

Tekstin koko

A- | A+

TurvaRinki

TurvaRinki–palvelut on tarkoitettu ensisijaisesti yksinasuville ikäihmisille, jotka kaipaavat huolenpitoa ja välittämistä.


turvarinki1Turvarinki tuo lisäturvaa

TurvaRinki-palvelun tarkoitus on tuoda lisäturvaa heille, jotka kokevat turvattomuutta yksin kotona asuessaan. Omaisella on mahdollisuus seurata ja saada ajantasaista tietoa omaisensa kotona selviytymisestä.

TurvaRinki koostuu viidestä elementistä:

 1. Päivittäisestä huolenpitosoitosta
 2. Turvateknologian tarjoamasta lisäturvasta
 3. Sähköisestä Ruutuvihko-sovelluksesta
 4. Ympärivuorokautisesta päivystyspalvelusta
 5. Kotiin annettavista palveluista

 

Huolenpitosoitto

Päivittäinen huolenpitosoitto on palvelu, jossa asiakkaaseen otetaan yhteyttä puhelimella. Palveluneuvoja tiedustelee vointia ja keskustelee tovin asiakkaan kanssa. Soitto tehdään ennalta sovitulla aikavälillä. Halutessaan asiakas voi myös soittaa palvelunumeroomme, hänelle sopivana ajankohtana.

Mikäli emme saa asiakkaaseen yhteyttä, tiedotamme asiasta joko omaiselle tai sovitulle taholle ja välitämme siten avunpyynnön eteenpäin. Tarkoituksemme on varmistaa, että asiakkaalla on kaikki hyvin.


Turvateknologia

Turvateknologian tarjoama lisäturva saadaan asentamalla sensorit asiakkaan asuntoon, joiden avulla pystytään muodostamaan kokonaiskuva asiakkaan aktiivisuudesta, vuorokausirytmistä sekä mahdollisista tarpeista. Palvelukeskuksen henkilökunta seuraa sensorien luomaa kokonaiskuvaa asiakkaan arjesta sekä reagoi tarvittaessa toimenpiteillä. Sensorien käyttö ei asennuksen jälkeen vaadi toimenpiteitä eikä edellytä asiakkaalta minkäänlaista osaamista.


Ruutuvihko

Ruutuvihko-sovellus: Sähköinen Ruutuvihko-sovellus kerää asiakkaan hoitoon ja hyvinvointiin liittyvät tiedot ja toimenpiteet samaan paikkaan. Tällöin saadaan rakennettua kokonaiskuva asiakkaan hoidosta. Sovellukseen päivittyy sensorien tieto sekä eri toimijoiden tekemät kirjaukset. Omaisen on mahdollista päästä lukemaan tallentuneita tietoja ja näin hän pysyy ajan tasalla tapahtumista ja voinnin seuraamisesta.


Ympärivuorokautinen päivystysnumero

Ympärivuorokautinen päivystysnumero on asiakkaidemme käytössä ilta- ja yöaikaan. Asiakas voi olla yhteydessä päivystykseen, mikäli hänen tilansa muuttuu äkisti.


Kotiin annettavat palvelut

Kotiin annettavat palvelut räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan. Ne voivat koostua esimerkiksi:

Asumisen tukipalveluista

 • Avustus päivittäisessä asioiden hoitamisessa
 • Viikkosiivous
 • Pyykinpesu, silittäminen
 • Ruoanlaitto tai siinä avustaminen
 • Päivittäisissä toiminnoissa avustaminen (peseytyminen, pukeutuminen)

Muu arjessa auttaminen

Terveyteen liittyvistä palveluista

 • Terveysseuranta- ja neuvonta
 • Lääkkeiden jakaminen
 • Lääkkeiden nouto apteekista
 • Haavahoidot, ym.

Virkistys- tai huolenpitopalveluista

 • Kahvilassa tai ravintolassa käynti
 • Kuljetusten järjestäminen
 • Saattajapalvelu
 • Käynnit tapahtumissa ja retkillä Mikäli kiinnostuit TurvaRinki-palvelustamme, täytä palvelutiedustelu-lomake täällä.


 

 

TurvaRinki-esite

TurvaRinki-esite