Hopeakoto logo RGB77  - Osa HoviKoti-ryhmää

Tekstin koko

A- | A+

Palvelut ikääntyville

Hopeakodossa ikääntyneiden kanssa työskentelyn tavoitteena on aktivoida heitä toimintakykyä ylläpitävällä työotteella. Henkilöstö arvioi päivittäin heidän terveyttään ja toimintakykyään, jotta pystymme kokonaisvaltaisesti ottamaan huomioon asiakkaiden fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tarpeet ja näin vaikuttamaan heidän elämänlaatuunsa.

Tuemme ikääntyneiden omatoimisuutta, emme tee asioita heidän puolestaan joihin he itse pystyvät, vaan annamme tukea, ohjausta ja aikaa itsenäiseen suoriutumiseen. Elämän aikana suurin osa palvelutarpeista sijoittuu elämänkaaren loppupäähän. Kodinomaisuus, turvallisuus ja hoidon jatkuvuus ovat turvallisuustekijöitä. Jokaisen ikääntyneen kohdalla hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelma suunnitellaan pitkällä tähtäimellä ja sitä arvioidaan tarvittaessa ja puolivuosittain.

 

 

 


Olemme palvelusetelituottajana:

Harjavalta, Huittinen, Kokemäki, Nakkila, Säkylä
Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen

Hämeenlinna
Ikäihmisten tehostettu palveluasuminen

Pori
Vanhuspalvelut, tehostettu palveluasuminen

Sastamala
Ikäihmisten tehostettu palveluasuminen