Hopeaharju-logo  - Osa HoviKoti-ryhmää

Tekstin koko

A- | A+

Sopeutumisvalmennus

Sopeutumisvalmennuksen tarkoituksena on valmentaa asiakasta selviytymään kotona sairauden tai vamman jälkeen sairaalajakson päätyttyä ennen varsinaista kotiutumista omaan kotiin.

Sopeutumisvalmennuksessa olevan asiakkaan kohdalla on erityisen tärkeää päivittää hoito-, palvelu- sekä kuntoutussuunnitelma riittävän usein. Omahoitajan rooli on korostunut.