Hopeaharju-logo  - Osa HoviKoti-ryhmää

Tekstin koko

A- | A+

Palvelut ikääntyville

Hopeaharjun Palvelukodissa ikääntyneiden kanssa työskentelyn tavoitteena on aktivoida heitä kuntouttavalla työotteella. Henkilökunta arvioi päivittäin heidän terveyttään ja toimintakykyään, jotta pystymme kokonaisvaltaisesti ottamaan huomioon asiakkaan fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tarpeet ja näin vaikuttamaan hänen elämänlaatuunsa.

Tuemme ikääntyneiden omatoimisuutta, emme tee asioita heidän puolestaan joihin he itse pystyvät, vaan annamme tukea, ohjausta ja aikaa itsenäiseen suoriutumiseen. Asiakkaan elämän aikana suurin osa hänen tarvitsemistaan palveluista sijoittuu elämänkaaren loppupäähän. Kodinomaisuus, turvallisuus ja hoidon jatkuvuus ovat turvallisuustekijöitä. Jokaisen ikääntyneen kohdalla hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelma suunnitellaan pitkällä tähtäimellä ja sitä arvioidaan tarvittaessa ja puolivuosittain.

 

 

 

 


Olemme palvelusetelituottajana:

 

Harjavalta, Huittinen, Kokemäki, Nakkila, Säkylä
Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen

Hämeenlinna
Ikäihmisten tehostettu palveluasuminen

Pori
Vanhuspalvelut, tehostettu palveluasuminen

Sastamala
Ikäihmisten tehostettu palveluasuminen